Tuyển Kế toán cho công trình điện gió

Cần gấp 1 Kế toán cho công trình điện gió Chư Pưh, IA LE
Ưu tiên nam
Theo dõi Xuất nhập tồn vật tư
Theo dõi thu, chi
Nghiệm thu, quyết toán dự án
Tất cả đã có biểu mẫu sẵn của công ty.
Công ty cấp chỗ ở.

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.gialai.top – Xin cảm ơn!

Tuyển gấp Lao động phổ thông tại điện gió Gia Lai