Trang chủSinh Viên/Mới Tốt Nghiệp/Thực Tập

Nhân Viên Social Media Marketing

Mức lương: Thỏa thuận Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên socialfacebooktwittercontentMô tả...

[GHN] Tuyển Dụng Nhân Viên Xử Lý Hàng [Phú Thiện]

Tuyển Dụng Nhân Viên Xử Lý Hàng "] 1. Mô tả việc làm: - Bàn giao hàng, cập nhật trạng thái hàng hóa (trên hệ thống) cho NVLH theo đúng tuyến, số lượng,…yêu cầu, nhận hàng, phân hàng theo theo...