Tuyển gấp Lao động phổ thông tại điện gió Gia Lai

Cần gấp 20 bạn lao động phổ thông hỗ trợ lắp máy, lắp thiết bị, lắp xe cẩu,… Sẽ có các kỹ sư và chuyên gia cầm tay chỉ việc.
Công ty bao chỗ ở, có phần phụ cấp ăn uống.
Lương thưởng hấp dẫn.
Làm việc tại công trình điện gió Chư Pưh IA LE, Gia Lai

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.gialai.top – Xin cảm ơn!

Tuyển gấp Lao động phổ thông tại điện gió Gia Lai