TagsSản Xuất

Tag: Sản Xuất

Trợ Lý Phát Triển Dự Án (Tiếng Nhật) – Làm Việc Tại Hồ Chí Minh

Mô tả việc làm- Tìm kiếm, tham mưu cho Ban Lãnh đạo các đối tác/dự án tiềm năng từ Nhật Bản phù hợp với chiến lược đầu tư và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;- Trao đổi, đàm...

Giám Đốc Nhân Sự (Làm Việc Tại Gia Lai)

Mô tả việc làm- Tham mưu, xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sơ đồ chức danh cho THACO AGRI theo định hướng phát triển của Ban Tổng giám đốc và HĐQT;- Xây...

Trưởng Bộ Phận Quota & Chính Sách (Làm việc tại Gia Lai)

Mức lương: Thương lượng Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên ...

Chuyên viên Thu mua Vật tư Nông nghiệp (Làm việc tại Gia Lai)

Mức lương: Thỏa thuận Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên ...

[Gia Lai] Trưởng Khu Vực Kinh Doanh

Trưởng Khu Vực Kinh Doanh"] Mức lương: Thương lượng Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên...

[Gia Lai] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG"] Mức lương: Thương lượng Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân...

[GIA LAI] NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH"] Mức lương: Thương lượng Loại hình: Toàn thời gian Chức vụ: Nhân viên ...